БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЇЇ ФОНДОМ

     Iстотну допомогу в навчаннi студентам надає бiблiотека iнституту. Бiблiотечний фонд нараховує бiльш 36 тис примiрникiв, перiодичнi видання - бiльш 350 українських та росiйських журналiв i газет щорiчно. Бiблiотека ХIУ достатньо функцiональна i має три структурнi пiдроздiли: абонемент, читальний зал i iнформацiйно-аналiтичний вiддiл.
Фонд бiблiотеки унiверсальний за своїм змiстом. Близько 90% видань вiдповiдає профiлю пiдготовки спецiалiстiв у ВНЗ - у своїй бiльшостi це лiтература з економiки, полiтики, права, лiнгвiстики, психологiї, культурологiї, iсторiї, обчислювальної технiки.
Постiйним напрямком поповнення бiблiотечного фонду стало проведення акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi iнституту!", завдяки якiй прирiст складає бiля 500 видань щороку. Також бiблiотека комплектується електронними видами документiв - аудiо i вiдеокасетами, компактними дисками. Як правило, всi вони використовуються в процесi навчання студентiв.

Вiдкриття документального фонду бiблiотеки здiйснюється за допомогою системи каталогiв та карток, електронної бази даних, пошук видань у котрiй користувачi можуть здiйснювати i самостiйно, через мережу Internet. Крiм того, у користувачiв бiблiотеки є можливiсть пошуку потiбної їм iнформацiї за допомогою мережi Iнтернет. У локальнiй мережi теж є чимало електронних версiй рiзнобiчних документiв.

Рiзнобiчнi форми i методи iнформацiйно-бiблiографiчної роботи в бiблiотецi ХIУ включають i iндивiдуальне iнформування приоритетних категорiй - ректора, проректора з учбової та виховної роботи, проректора з наукової роботи, завiдуючих кафедрами - за необхiдними їм темами.

Для того, щоб навчити студентiв користуватися бiблiотечними каталогами та довiдниковими картотеками, на початку учбового року для студентiв-першокурсникiв органiзовують ознайомлення з правилами користування бiблiотекою.

Для запису до бiблiотеки читач подає паспорт, залiкову книжку або студентський квиток, на пiдставi яких заповнюється читацький формуляр, котрий дає право на користування бiблiотекою та читальним залом. Читач має право отримати наукову, учбову, художню та iншу лiтературу, користуватися вiд 5 днiв до 1 мiсяця. Читач завжди може скористатися допомогою спiвробiтникiв бiблiотеки у пiдборi та комплектацiї необхiдної йому лiтератури.

    

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020