Центр післядипломної освітиДиректор Центру післядипломної освіти Кидалова Алла Дмитрівна,  доцент кафедри природничних, соціально-економічних і гуманітарних дисциплін, проф. МКА.

Про Центр післядипломної освіти

У 2001 році з метою покращення надання населенню освітніх послуг було створено факультет післядипломної освіти. У 2006 р. факультет післядипломної освіти перетворено у Центр післядипломної освіти.

Сутність післядипломної освіти визначено Законом України «Про вищу освіту» (ст.10): «Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду».

Зміст післядипломної освіти Центру післядипломної освіти ХІУ визначається на основі вимог суспільства до кадрового забезпечення галузей господарства, до засобів, форм і методів професійної діяльності на основі освітньо-професійних програм відповідного напрямку та включає широкий спектр фахової, соціальної, економічної, правової організаторської підготовки фахівців тощо.

Відповідно до гранта № 98-0514  фонду «Євразія» в інституті виконувався проект «Перепідготовка спеціалістів у галузі створення кондомініумів і управління ними».
Інститут одержав сім номерів міжнародного стандарту ISBN, використовуваних у науково-методичних видавництвах.

Відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-Ш факультет післядипломної освіти ХІУ за результатами проведення тендерних торгів з перепідготовки та розширення профілю (підвищення кваліфікації) багаторазово за рішеннями комітету Харківського обласного Центру зайнятості визнавався переможцем.

Разом з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Міністерством оборони України, Державним департаментом адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку Центр післядипломної освіти ХІУ проводив перепідготовку в рамках спільного проекту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України».

За період з 2000 року по 2010 рік у Центрі післядипломної освіти пройшли перепідготовку (друга вища освіта) 411 спеціалістів та підвищили кваліфікацію 1117 слухачів.                                                                                               
Центр післядипломної освіти створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:
Випускові спеціальності
   Облік і аудит
     Спеціалізація:
         Облік і аудит податків та зборів
   Маркетинг
     Спеціалізація:
         Маркетинг туристичного та готельного бізнесу
         Маркетинг рекламного бізнесу
         Маркетинг на ринку товарів і послуг
   Фінанси і кредит
     Спеціалізації:
        Фінансова безпека підприємств
        Аналітичні розрахунки у страхуванні
   Менеджмент організацій і адміністрування
     Спеціалізації:
        Антикризисний менеджмент
        Менеджмент туристичного та готельного бізнесу
        Менеджмент підприємницької діяльності
 1. Перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду за спеціальностями:
- менеджмент організацій і адміністрування
- маркетинг
- фінанси і кредит
- облік і аудит
   
Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Освітній рівень – повна вища освіта
Форма навчання – денна (очна) і заочна
Термін навчання – 1-2 роки
Державна атестація – захист дипломної роботи
Навчання- контрактне, на умовах плати за надання освітньої послуги
Студенти, які завершили повний курс навчання та успішно пройшли державну атестацію, отримують дипломи встановленого зразка про перепідготовку за  освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста з присвоєнням відповідної кваліфікації.

2. Розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здібностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності за курсами:
- бухгалтерський облік і аудит
- менеджмент організацій
- кредитні та інвестиційні операції
- архітектурно-будівельне проектування у ArchiCAD
- біржова діяльність

Форма навчання – денна і вечірня
Освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, спеціаліст
Освітні рівні – базова або повна вища освіта
Термін навчання:
Короткостроковий – від 20 до 72 годин
Довгостроковий – від 72 до 500 годин
Початок навчання – за формуванням груп
Підсумковий контроль –залік або підготовка реферату, або комплексний екзамен, або захист випускної роботи.

Після успішного завершення курсу довгострокового підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації.

Правила прийому ЦПО


Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019