Кафедра економіки та маркетингу


Завідувач кафедри Ігнатова Євгенія Михайловна— к.е.н., доцент

Про кафедру

До науково-педагогічногого складу кафедри входять 6 осіб, у тому числі 3 кандидати економічних наук, доценти, 2 старший викладач, а також 1 викладач, які мають значний досвід практичної роботи та активно працюють над підготовкою і захистом кандидатських дисертацій.

Кафедра створена у 1995 р. Кафедра економіки та маркетингу здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»: бакалаврів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» та підготовку фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності 7.03050701 «Маркетинг», а також перепідготовку фахівців з цієї спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на денній та заочній формах навчання.

Тривалість підготовки фахівців кваліфікації «Бакалавр з маркетингу», «Спеціаліст з маркетингу» залежить від базової освіти абітурієнта.

Програма підготовки маркетологів включає фундаментальні дисципліни природничо-наукової й загальноекономічної підготовки (вища математика, економічна інформатика, мікро- і макроекономіка, економіка підприємства й ін.), дисциплін гуманітарної підготовки (філософія, культурологія, правознавство, іноземна мова й ін.), професійно-орієнтованих дисциплін (маркетинг, менеджмент, товарознавство, рекламний менеджмент, маркетингова цінова політика, брендінг, товарна інноваційна політика та ін.). З усіх навчальних дисциплін кафедри є повне навчально-методичне забезпечення навчального процесу (конспекти лекцій, навчальні посібники тощо). Підготовка студентів базується на принципах фундаментальності й цілісності знань, їхньої практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового й системного підходу. Зміст підготовки фахівців з спеціальності «Маркетинг» визначається освітньо-кваліфікаційними характеристиками відповідно бакалавра і спеціаліста, а також освітньо-професійними програмами підготовки відповідно бакалавра і спеціаліста, робочими навчальними планами і програмами навчальних дисциплін зі спеціальності "Маркетинг”. 

Випускова спеціальність

- рівень спеціаліст 7.03050701 «Маркетинг»:

спеціалізації: – маркетинг туристичного та готельного бізнесу;маркетинг рекламного бізнесу; маркетинг на ринку товарів і послуг

- рівень бакалавр 6.030507 «Маркетинг»:

спеціалізації: – маркетинг туристичного та готельного бізнесу; - маркетинг рекламного бізнесу. 

Наукові напрямки

Кафедра проводить наукові дослідження, тематика яких повязана із вивченням впливу основних чинників соціально-культурного середовища (політичних, правових, економічних, культурних та інших) на маркетингову діяльність підприємств (її інтенсивність, форми і методи реалізації, економічну ефективність).

На кафедрі виконується підготовка дисертаційних робіт за напрямками наукових досліджень.

Під керівництвом викладачів кафедри економіки та маркетингу студенти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та науковій роботі; за результатами досліджень публікуються статті у наукових журналах інституту та інших вищих навчальних закладів.

За роки існування кафедри вищу освіту за спеціальністю "Маркетинг” в інституті одержали більше 800 осіб. Випускники спеціальності «Маркетинг» мають високий рейтинг на ринку праці і працюють на добре відомих крупних підприємствах Харкова і України.

Завданням кафедри є підготовка фахівців для аналітичної, дослідницької, організаційно-управлінської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях різних організаційно-правових форм і видів діяльності. Фахівець рівня "Бакалавр” може працювати, згідно з державним класифікатором професій, організатором зі збуту, організатором із постачання, помічником керівника підприємства (установи, організації).

Бакалавр з маркетингу вирішує широке коло питань і може реалізувати свою професійну діяльність за такими напрямками:

- формування товарного асортименту.

- розробка цінової політики.

- формування каналів збуту.

- розробка системи маркетингових комунікацій і політики стимулювання збуту.

- організація маркетингової діяльності.

- організація співробітництва з виробничими підрозділами й управлінськими службами.

Бакалавр з маркетингу може працювати у таких підрозділах:

- відділах маркетингу підприємства, збуту, матеріально-технічного забезпечення, планово-економічному, підготовки виробництва, підготовки та управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності та інших;

- у малих підприємствах, кооперативах та інших структурах різних форм власності;

- у науково-дослідних установах;

- консалтингових фірмах та інших установах і організаціях ринкової інфраструктури;

- в громадських організаціях та соціальних службах. 

Спеціаліст з маркетингу вирішує широке коло питань і може реалізувати свою професійну діяльність за такими напрямками:

- організація реалізації бізнес-плану розвитку підприємства.

- організація та проведення маркетингового дослідження.

- розробка нових маркетингових заходів на підставі результатів аналізу зібраного та узагальненого матеріалу.

- управління конкурентоспроможністю підприємства.

Спеціаліст з маркетингу може працювати у таких підрозділах:

- відділ маркетингу підприємства, збуту, матеріально-технічного забезпечення, планово-економічному, підготовки виробництва, підготовки та управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності та інших;

- у малих підприємствах, кооперативах та інших структурах різних форм власності;

- у науково-дослідних установах;

- консалтингових фірмах та інших установах і організаціях ринкової інфраструктури;

- в громадських організаціях та соціальних службах.

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019