ДЕКАНАТ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Економіст – одна з найпрестижніших професій. Випускники нашого факультету працюють в різних галузях економіки України. Нинішні студенти, засвоюючи знання з економіки, математики, іноземних мов та інформаційних технологій, творитимуть вітчизняну економічну та наукову еліту, якій буде під силу забезпечити гідне місце нашої держави у світовій економіці та протистояти складним викликам третього тисячоліття.

Панове студенти! Ваша енергія, знання, вміння та навики нині особливо потрібні українському суспільству, яке прагне стати гармонійним, благородним та справедливим. Наснаги нам усім і міцної віри у те, що економічна наука прискорить розвиток України та забезпечить достойне життя її громадян.

 

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за напрямом „Економіка та підприємництво” та «Менеджмент і адміністрування»  за освітньо-кваліфікаційними рівнем  бакалавр за денною і заочною формами навчання.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за наступними напрямами:

- Маркетинг

- Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

 

За період навчання студенти проходять виробничу та науково-дослідну практику на промислових підприємствах, організаціях, закладах та установах різних форм власності. Практиканти вивчають стан соціально-економічного розвитку підприємства, знайомляться з методами управління виробництвом, збутом, маркетинговою діяльністю та збирають матеріали для написання дипломних робіт.

Можливі місця роботи випускників:

у державних установах – Національний банк і банківська система України, Державна податкова служба, Державне казначейство, фінансове управління, Контрольно-ревізійне управління, органи державної влади, державні підприємства, бюджетні установи, навчальні заклади, науково-дослідні установи;

у недержавному секторі – комерційні банки, інвестиційні, фінансові та страхові компанії, рекламні, виставково-ярмаркові компанії, аудиторські і консалтингові фірми, логістичні центри, промислові, торгівельні підприємства, біржі та інші комерційні структури.

Економічний факультет Харківського інституту управління є основним організаційним та навчально-науковим структурним підрозділом вузу, який об’єднує і корегує роботу кафедр інституту.

Керівний склад факультету

В.О. декана факультету:

Альбоща Алла Іванівна (денна форма навчання)

Ст. методист Банькова Ірина Володимирівна (заочна форма навчання)

 

Структурні підрозділи факультету

Кафедра Економіка та маркетингу

Журба Леонід Афанасійович

Кафедра гуманітарних, природничих та загальноекономічних дисциплін

Шаповалова Любов Миколаївна

Кафедра Менеджменту

Федоренко Микола Михайлович

Положення про факультет

Положення про вибiрковi дисциплiни

Положення про екзаменацiйну комiсiю

Положення про ОНП

Положення про оцiнювання знань студентiв

Адреса економічного факультету:

 

61013, м. Харків

Вул.. Шевченко, 24

тел. 720-23-19

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020