Кафедра фінанси і кредит


Завідувач кафедрою «Фінанси і кредит» Череватенко Володимир Андрійович, к.е.н., профессор

Про кафедру

До наукового педагогічного складу кафедри входять 8 осіб, у тому числі 5 кандидатів  економічних наук, доцентів, а також старші викладачі, які мають значний досвід практичної роботи та активно працюють над підготовкою і захистом кандидатських дисертацій.

Кафедра створена у 1997 р. Кафедра «Фінанси і кредит» здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»: бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», а також підготовку фахівців за освітньо – кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності 7. 03050801«Фінанси і кредит».

Випускова спеціальність

- рівень спеціаліст 7.03050801 «Фінанси і кредит»

спеціалізації: - фінансова безпека підприємства;

- аналітичні розрахунки у страхуванні

- рівень бакалавр 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація: - фінансова безпека підприємств

Підготовка студентів базується на принципах фундаментальності й цілісності знань, практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового й системного підходу.


Ст. методист кафедри Крайнюков Валерій Іванович 

Наукові напрямки роботи кафедри:

Кафедра проводить наукову розробку теми: "Економічна оцінка ефективності впровадження інноваційних рішень”. Викладачі кафедри займаються дослідженням впливу фінансових та управлінських рішень на діяльність підприємств України. Наприклад, к. е. н., професор Череватенко В.А. досліджує тему "Прийняття фінансово - економічних рішень як основа успішного розвитку підприємств”, доц. Ворфоломєєва Л.М. "Проблеми інвестування вітчизняних виробників на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України”, ст. викл. Ліпіліна С. В. - "Формування бюджетної системи України: проблеми та шляхи їх подолання”.

На кафедрі виконується підготовка дисертаційних робіт. С. В. Ліпіліна працює над кандидатською дисертацією «Ринок цінних паперів в умовах сучасної економіки», Кандидат економічних наук, доцент П. О. Бровко працює над докторською дисертацією «Розробка наукових основ комплексного управління інноваційним розвитком машинобудування».

Під керівництвом викладачів кафедри  студенти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах. Результати наукової роботи студентів відображені  в публікаціях у наукових журналах інституту та інших вищих навчальних закладів України.

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» мають високий рейтинг на ринку праці і працюють на добре відомих крупних підприємствах Харкова,  України і за кордоном.

Завданням кафедри є підготовка фахівця для аналітичної, дослідницької, організаційно-управлінської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях різних організаційно-правових форм і видів діяльності. Напрям підготовки «Фінанси і кредит» дає змогу випускникам працювати в  фінансових установах (банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, трастах), державних структурах (у державній податковій інспекції, місцевих відділах державної адміністрації й ін.), фінансових відділах підприємств різних форм власності, виробничих і невиробничих сферах народного господарства, майнових, пенсійних фондах, біржах, брокерських компаніях, консалтингових фірмах.

Бакалаври з фінансів займаються управлінням і організацією фінансів, проведенням грошово-кредитної та фіскальної політики на мікро- та макрорівнях. Бакалаври даного профілю здійснюють аналіз фінансового стану компанії, розробляють політику збільшення доходів, мінімізації витрат та ризиків. Бакалаври з фінансів здійснюють управлінську, підприємницьку, комерційну діяльність на підприємствах усіх форм власності та сфер діяльності, у фінансових органах і страхових, банківських організаціях, на ринку цінних паперів.

Спеціаліст з фінансів проводить фінансову політику підприємства, займається фінансовим плануванням, здійснює фінансовий аналіз, досліджує фінансовий ринок та його вплив на діяльність підприємства, розробляє бізнес-план розвитку підприємства (санації, розширення підприємства та інше), відповідає за залучення інвестицій у проекти фірми, веде антикризове фінансове управління, проводить актуарні розрахунки.

Отримані знання та високий рівень кваліфікації дозволяють випускникам працювати на підприємствах, в організаціях та  установах різних форм власності в усіх галузях народного господарства (комерційних банках, податковій інспекції, страхових компаніях, аудиторських службах, консалтингових компаніях, інвестиційних, трастових, пенсійних фондах, на фондових біржах, брокерських компаніях та ін.).


Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019