КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ


Контакти:
тел.: (057)
720-21-60
ауд. 510

Журба Леонід Афанасійович
 
 
Завідувач кафедри, доцент, кандидат економічних наук
Кафедра створена у 1995 р., здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»: бакалаврів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» на денній та заочній формах навчання.

Основним завданням кафедри є організація навчального процесу, що включає в себе систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на підготовку фахівців з маркетингу. Організовує та керує науково-дослідною роботою студентів, забезпечує їх участь у Міжнародних студентських конференціях, олімпіадах, семінарах.

Тривалість підготовки фахівців кваліфікації «Бакалавр з маркетингу», «Спеціаліст з маркетингу» залежить від базової освіти абітурієнта.

Програма підготовки маркетологів включає фундаментальні дисципліни природничо-наукової й загальноекономічної підготовки (вища математика, економічна інформатика, мікро- і макроекономіка, економіка підприємства й ін.), дисциплін гуманітарної підготовки (філософія, культурологія, правознавство, іноземна мова й ін.), професійно-орієнтованих дисциплін (маркетинг, менеджмент, товарознавство, рекламний менеджмент, маркетингова цінова політика, брендінг, товарна інноваційна політика та ін.). З усіх навчальних дисциплін кафедри є повне навчально-методичне забезпечення навчального процесу (конспекти лекцій, навчальні посібники тощо). Підготовка студентів базується на принципах фундаментальності й цілісності знань, їхньої практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового й системного підходу. Зміст підготовки фахівців з спеціальності «Маркетинг» визначається освітньо-кваліфікаційними характеристиками відповідно бакалавра і спеціаліста, а також освітньо-професійними програмами підготовки відповідно бакалавра і спеціаліста, робочими навчальними планами і програмами навчальних дисциплін зі спеціальності "Маркетинг”.

Випускова спеціальність
- рівень бакалавр 075 «Маркетинг».
Спеціалізації: – маркетинг туристичного та готельного бізнесу; маркетинг рекламного бізнесу.

 

 

 

Наукові напрямки

 

 

Кафедра проводить наукові дослідження, тематика яких пов’язана із вивченням впливу основних чинників соціально-культурного середовища (політичних, правових, економічних, культурних та інших) на маркетингову діяльність підприємств (її інтенсивність, форми і методи реалізації, економічну ефективність).
На кафедрі виконується підготовка дисертаційних робіт за напрямками наукових досліджень.
Під керівництвом викладачів кафедри економіки та маркетингу студенти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та науковій роботі; за результатами досліджень публікуються статті у наукових журналах інституту та інших вищих навчальних закладів.
За роки існування кафедри вищу освіту за спеціальністю "Маркетинг” в інституті одержали більше 800 осіб. Випускники спеціальності «Маркетинг» мають високий рейтинг на ринку праці і працюють на добре відомих крупних підприємствах Харкова і України.
Завданням кафедри є підготовка фахівців для аналітичної, дослідницької, організаційно-управлінської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях різних організаційно-правових форм і видів діяльності. Фахівець рівня "Бакалавр” може працювати, згідно з державним класифікатором професій, організатором зі збуту, організатором із постачання, помічником керівника підприємства (установи, організації).

 

 

Бакалавр з маркетингу вирішує широке коло питань і може реалізувати свою професійну діяльність за такими напрямками:
- формування товарного асортименту.
- розробка цінової політики.
- формування каналів збуту.
- розробка системи маркетингових комунікацій і політики стимулювання збуту.
- організація маркетингової діяльності.
- організація співробітництва з виробничими підрозділами й управлінськими службами.
Бакалавр з маркетингу може працювати у таких підрозділах:
- відділах маркетингу підприємства, збуту, матеріально-технічного забезпечення, планово-економічному, підготовки виробництва, підготовки та управління кадрами, зовнішньоекономічної діяльності та інших;
- у малих підприємствах, кооперативах та інших структурах різних форм власності;
- у науково-дослідних установах;
- консалтингових фірмах та інших установах і організаціях ринкової інфраструктури;
- в громадських організаціях та соціальних службах.

 

 

 

Викладачі кафедри:


Калініченко Олена Олександрівна працює на посаді старшого викладача кафедри економіки та маркетингу Харківського інституту управління. Має дві вищі освіти. За час науково-педагогічної діяльності в ХІУ та інших вищих навчальних закладах 3-4 рівнів має понад 20 науково-методичних праць. Проводить дослідницьку роботу в галузі розширення і вдосконалення промислово-виробничого персоналу в економіці України, зокрема, на ринку праці.

Анненкова Олена Вікторовна. Доцент кафедри економіки та маркетингу. Кандидат економічних наук. У науковому доробку має більше 30 наукових, методичних та науково-методичних праць.

 

Отзывы о kasa.com.ua

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020