КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Контакти:
Тел.: 720-29-02

 

Другий корпус

каф. 211

Ел. пошта: khiom.kaf.management@mail.ru

Кафедра створена в 1993 році. В даний час має високий науково-педагогічний потенціал.

Кафедра готує бакалаврів і спеціалістів з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Бакалаври навчаються 4 роки з напряму 6.030601 «Менеджмент».

Крім того, кафедра здійснює перепідготовку фахівців з напряму 0306 «Менеджмент і адміністрування» (друга вища освіта).

Соціальне замовлення на спеціалістів за напрямом підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» розробляється в сферах праці та професійної підготовки на підставі аналізу професійної діяльності комерційних структур та тих органів державного управління, основним завданням яких є підтримка підприємницької діяльності в Україні.

 

Випускові спеціальності:

1. рівень бакалавр 6.030 601 «Менеджмент».

Спеціалізації: 

  • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
  • менеджмент туристичного та готельного бізнесу;
  • логістика.

 Наукові напрямки.

Кафедра проводить наукові дослідження, тематика яких пов’язана з підвищенням ефективності функціонування менеджменту підприємств і організацій у разі впливу на їхню діяльність основних чинників соціально-економічного середовища — політичних, правових, економічних, культурних та інших. На кафедрі викладачами публікуються наукові статті,готуються монографії, виконується підготовка навчальних посібників, дисертаційних робіт за напрямками наукових досліджень. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і виставках.

Під керівництвом викладачів кафедри «Менеджменту» студенти також беруть активну участь у Всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робот та бізнес-планів; за результатами їх досліджень публікуються статті у наукових журналах Інституту управління та інших вищих навчальних закладів України.

Рівень підготовки кафедрою фахівців відбиває наявність щорічних переможців другого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. За останні два роки декілька студентів Кудлай Р. та Полях І. стали переможниками другого туру Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування».

 

Федоренко Микола Михайлович

Зав. кафедри менеджменту, кандидат технічних наук, доцент

Педагогічний стаж: 18 років.

Учбові   дисципліни.

 

Менеджмент організацій, менеджмент і адміністрування, логістика, операційний менеджмент, менеджмент організацій, міжнародна інвестиційна діяльність, теорія галузевих ринків, поведінка споживачів.

 

Наукові інтереси.

Проблеми менеджменту, маркетингу та економіки, ціноутвонення інноваційної діяльності, управління ризиками та державне регулювання економіки, проблеми логістики.

 

Автор 58-ти науковіх і науково-методичних розробок, опублікованих у фахових виданнях.

 

Кандидатська дисертація (2003 рік) на тему «Інформаційна технологія символьно-числового аналізу виробничо-економічних процесів для підтримки прийняття управлінських рішень».

Наукова тема: Розробка математичних методів повного логістичного циклу сервісних послуг для посилення логістичної діяльності підприємств з метою ефективності організаційно-економічних процесів

 

Назарян Мирон Мигранович

 

Кандидат технічних наук, професор, проректор

з наукової роботи

Педагогічний стаж: 49 років.

Учбові дисципліни: безпека життєдіяльності, основи екології, БЖД (цівільна оборона, охорона праці), основи охорони праці, охорона праці у комерційно-посеред. підпр., техніко-економічний аналіз, системи технологій, іноваційний менеджмент.

Публікації:

Всього наукових робіт – 495,

У т. ч.:

- наукових статей – 235,

- монографій, довідників – 5,

- авторських свідотств та патентів – 138,

- інноваційніх проектів – 33,

- навчальних посібників – 7,

- навчально-методичних посібників – 30,

- рукописних робіт – 44.

Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна

Доцент кафедри менеджменту, кандидат наук з державного управління

Педагогічний стаж: 5 років

Учбові дисципліни

Державне регулювання єкономіки, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, державне та регіональне управління.

Дисертація.

«Податковий механізм державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні»

Публікації:

Наукові публікації: 35, з них 13 статей, 3 навчальних посібника, 1 монографія в співавторстві.

Наукові інтереси:

Інновації в галузі державного управління, механізми державного управління, проблеми управління персоналом на підприємстві.

Бєднов Ігор Віталійович

Перший проректор, доцент кафедри менеджменту

Педагогічний стаж: 5 років

Навчальні дисципліни: екологія, основи екології, патентно-ліцензійна діяльність, митна справа, економічна комерція, контролінг.

Наукові інтереси:

Розвиток міжнародного бізнесу, інвестування та комерційна діяльність.

 

 

сертификат исо где получить .

 

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020