КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Контакти:
тел.: (057)
720-21-60
ауд. 405, 406


Чупир Тетяна Яківна

Завідувач кафедри обліку і аудиту, доцент 


Кафедра «Обліку і аудиту» є випусковою. Переважна більшість навчальних дисциплін для студентів спеціальності «Облік і аудит» викладається науково-педагогічним колективом кафедри. На кафедрі працюють кваліфіковані спеціалісти з бухгалтерського обліку.

До науково-педагогічного складу кафедри належать 13 осіб: 1 професор, 8 кандидатів економічних наук і доцентів, 4 ст. викладачі.

Випускова спеціальність

  • рівень спеціаліст 7.03050901 «Облік і аудит»

спеціалізація: - облік і аудит податків та зборів

  • рівень бакалавр 6.030509 «Облік і аудит»

спеціалізація: - організація внутрішнього аудита підприємства.


Щербина Ксенія Юріївна

Ст. методист кафедри

Кафедра «Облік і аудит» діє з 1991 року, і всі ці роки є випусковою. Вона готує спеціалістів з обліку і аудиту для м. Харкова та інших регіонів України і підготувала понад 1000 кваліфікованих спеціалістів, які адаптовані до вимог основних галузей господарства.Кафедра обліку та аудиту здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів за спеціальністю «Облік і аудит» по денній та заочній формах навчання. Тривалість підготовки фахівців залежність від рівня освіти абітурієнта.

Підготовка фахівців ґрунтується на навчальних планах, які розроблені в ХІУ та затверджені Міністерством освіти і науки, спорту та мододі України. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 6.030509 напряму підготовки «Облік і аудит» (спеціалізація – організація внутрішнього аудита компанії) термін навчання 4 роки. Навчальний план складається з нормативних дисциплін та дисциплін за вибором студента. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 7.03050901 спеціальності «Облік і аудит» (спеціалізація – облік і аудит податків та зборів) термін навчання 1 рік (на базі бакалавра).

На кафедрі «Облік і аудит» розроблено повний комплект методичного забезпечення дисциплін згідно з нормативними вимогами. Викладачами кафедри розроблені навчальні посібники з гифами МОН, а саме:

  1. Фінансова звітність підприємств. / Н.В.Чабанова, Т.Я.Чупир, Ю.А.Василенко. — Х.: Фактор, 2006.
  2. Організація обліку. / Н.В.Чабанова, Т.Я.Чупир, В.Є.Чупир. — Х.: Фактор, 2008.
  3. Аудит / Н.В.Чабанова, В.Є.Чупир. — Х.:ХІІТ, 2010.

Підготовка студентів базується на принципах фундаментальності і цілісності знань, практичної спрямованості, індивідуальності навчання, наукового і систематичного підходу.

За період навчання на рівні бакалавра студенти проходять три практики — інформаційну, галузеву та виробничу. Інформаційна та галузева відбувається у виробничих лабораторіях ХІУ і проводять їх провідні фахівці; виробнича — на підприємствах різних галузей. На рівні спеціаліста студенти проходять переддипломну практику, яка допомагає розробити та написати дипломну роботу.

Наукові напрямки

Студенти спеціальності «Облік і аудит» традиційно беруть участь у конкурсах, конференціях та олімпіадах за фаховим напрямком, наприклад, «Аудитор року» (серед студентів економічних спеціальностей вузів Харкова та регіонів України), «Все про бухгалтерський облік» (дозволяє виявити перспективних студентів та створити умови для їх подальшого професійно-творчого вдосконалення).

Студентам надається можливість освоїти Міжнародні стандарти фінансової звітності та взяти участь у навчальних програмах Професійної організації бакалаврів та аудиторів України.

Закінчивши ХІУ, спеціалісти працюють на підприємствах Харківської області та інших областей України. Кафедра «Облік і аудит» веде методичну і наукову співпрацю з аналогічними кафедрами вузів м. Харкова, з якими проводить міжвузівські семінари. Викладачі кафедр ведуть наукову роботу, за результатами якої регулярно публікують статті в наукових виданнях.

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота є найважливішим фактором, що забезпечує залучення абітурієнтів на факультет, крім того вона - показник активної присутності факультету і кафедр в освітньому просторі вузу, що стає одним із критеріїв управління якістю освіти.

Основною метою профорієнтаційної роботи є залучення професорсько-викладацького складу, кафедри, студентів до активної участі в науково обґрунтованій системі заходів щодо професійної орієнтації молоді, приведення освітніх потреб абітурієнтів у відповідність з ринком праці на основі особистісно-орієнтованого підходу і створення умов для формування ними обґрунтованих професійно-освітніх планів.

- Організація та здійснення взаємодії з освітніми закладами середньої загальної та середньої професійної освіти;

- Забезпечення формування контингенту студентів на спеціальностях і напрямках підготовки інституту;

- Надання допомоги приймальної комісії в якісному відборі абітурієнтів інституту;

- Вивчення і прогнозування перспектив формування студентського контингенту вузу;

- Інформування про рівень освітньої діяльності ВНЗ.

Профорієнтаційна робота інституту як система діяльності включає в себе наступні компоненти:

- Професійне просвітництво;

- Професійна консультація;

- Професійний відбір;

- Професійна адаптація.

Кафедра «Обліку і аудиту» залучає студентів та випускників факультету до участі в профорієнтаційній роботі.

Кожного року викладачі кафедри «Обліку і аудиту» запрошують випускників на кафедру, та в професійних бесідах випускники розповідають про здобуті робочі місця.

Випускники спілкуються не тільки з викладачами, але й студентами спеціальності «Облік і аудиту». Вони розповідають про майбутню спеціальність.


Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019