КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедрою – доктор економічних наук, професор

Ковалевський Георгій Валентинович.

Кафедра гуманітарних, природничих та загальноекономічних дисциплін була створена відповідно до наказу ректора № 01-05/21  від 01 лютого 2007 року. Майже з перших днів свого існування в інституті почалася активна діяльність в напрямку створення та запровадження численних теоретичних та практичних напрацювань. Кафедра гуманітарних, природничих та загальноекономічних дисциплін – це базовий навчально-науковий структурний підрозділ інституту, який забезпечує проведення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, підготовку науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації. Місія кафедри полягає у формування інтелектуальної еліти в сфері фундаментальної економічної теорії, підготовці фахівців, які здатні формувати нові знання в сфері економічної теорії  з метою використання їх в науковій, управлінській та педагогічній діяльності

 

Основні функції і задачі кафедри полягають у наступному:

-  проведення лекцій, лабораторних, практичних, семінарських та інших видів занять, передбачених навчальними планами за всіма формами навчання; на відповідному теоретичному і науково-методичному рівні; керівництво виробничою практикою, курсовими роботами і проектами, самостійною роботою студентів; проведення екзаменів, заліків, атестацій;

- розробка і подання на затвердження в установленому порядку навчальних програм з дисциплін кафедри, а також підготовка висновків з навчальних програм, укладених іншими кафедрами;

- підготовка підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури тощо;

- проведення науково-дослідної роботи відповідно до затвердженого плану: керівництво науково-дослідною роботою студентів; обговорення завершених науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів у практику; рекомендації до публікування завершених наукових досліджень;

- розробка індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної та інших видів робіт співробітників кафедри; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;організація виховної роботи;

- підготовка науково-педагогічних кадрів; розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректорату вузу іншими здобувачами;

- встановлення зв’язків з промисловими і сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності, закладами та організаціями з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги;

- налагодження систематичних зв’язків зі школами, випускниками університету, зокрема з аспірантами-випускниками;

- просвітницька робота серед широкої громадськості;

- проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів, зайнятих у різних галузях народного господарства, культури, освіти й охорони здоров’я;

- участь у роботі приймальної комісії інституту;

-  педагогічна профорієнтація учнівської та працюючої молоді, проведення занять на підготовчих курсах.

 

Колектив кафедри викладає фундаментальні економічні, правові та гуманітарні дисципліни при підготовці фахівців всіх спеціальностей, яких випускає ХІУ. 

Усього на кафедрі працює 11 науково - педагогічних працівників.

З них : штатних – 9 осіб, сумісники - 2, в тому числі:  професори - 2, кандидати наук – 4 , магістри педагогіки - 1, без вченого ступеня – 3 особи.

 

На кафедрі було затверджена нова комплексна наукова тема: «Економіко-правові та соціокультурні аспекти дослідження економічних систем в умовах сучасних трансформаційних процесів»

За результатами роботи над затвердженою науковою темою, керівниками секцій кафедри та науково-педагогічним складом планується підготовка до друку колективної монографії.

Готуються монографії, підручники, навчальні посібники. Викладачі кафедри беруть активну участь в інститутських, міських, всеукраїнських, міжнародних наукових та науково-практичних конференціях

Колектив кафедри «Гуманітарних, природничих та загальноекономічних дисциплін» згуртований і працездатний, він спрямовує свою діяльність на вдосконалення навчального процесу, активізацію наукової та методичної діяльності.

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020