КАФЕДРА "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"


Контакти:
тел.: (057) 714-37-61
ауд.301, 303

 

 


 

 

В.о. завідувача кафедри «Фінанси і кредит»

Ворфоломєєва Людмила Миколаївна, доц., к.е.н.
 
Про кафедру
До науково педагогічного складу кафедри входять 7 осіб, у тому числі 5 кандидати наук, доценти, а також старші викладачі, які мають значний досвід практичної роботи та активно працюють над підготовкою і захистом кандидатських дисертацій. Кафедра створена у 1997 році. Кафедра «Фінанси і кредит» здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»: бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», а також підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціалісти» спеціальності 7.0305801 «Фінанси і кредит».

 

    Випускова спеціальність:
    Рівень спеціаліст 7.0305801 «Фінанси і кредит» спеціалізації:

 

  • фінансова безпека підприємства,
  • аналітичні розрахунки у страхуванні.

 

Рівень бакалавр 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація:

 

  • фінансова безпека підприємств.

 

Підготовка студентів базується на принципах фундаментальності й цілісності знань, практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового й системного підходу.

 

Кафедра проводить наукову розробку теми:
«Економічна оцінка ефективності впровадження інноваційних рішень». Викладачі кафедри займаються дослідженням впливу фінансових та управлінських рішень на діяльність підприємств України. Наприклад, к.е.н., доцент Варфоломєєва Л.М. досліджує тему «Проблеми інвестування вітчизняних виробників на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України», ст. викладач Ліпіліна С.В. – «Формування бюджетної системи України: проблеми та шляхи їх подолання»
На кафедрі виконується підготовка дисертаційних робіт. С. В. Ліпіліна працює над кандидатською дисертацією «Ринок цінних паперів в умовах сучасної економіки».
Кандидат економічних наук, доцент П. О. Бровко працює над докторською дисертацією «Розробка наукових основ комплексного управління інноваційним розвитком машинобудування».
Під керівництвом викладачів кафедри  студенти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах. Результати наукової роботи студентів відображені  в публікаціях у наукових журналах інституту та інших вищих навчальних закладів України.
Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» мають високий рейтинг на ринку праці і працюють на добре відомих крупних підприємствах Харкова, України і за кордоном.
Завданням кафедри є підготовка фахівця для аналітичної, дослідницької, організаційно-управлінської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях різних організаційно-правових форм і видів діяльності. Напрям підготовки «Фінанси і кредит» дає змогу випускникам працювати в  фінансових установах (банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, трастах), державних структурах (у державній податковій інспекції, місцевих відділах державної адміністрації й ін.), фінансових відділах підприємств різних форм власності, виробничих і невиробничих сферах народного господарства, майнових, пенсійних фондах, біржах, брокерських компаніях, консалтингових фірмах.


Григорянц Анна Сергіївна, методист кафедри
Бакалаври з фінансів займаються управлінням і організацією фінансів, проведенням грошово-кредитної та фіскальної політики на мікро- та макрорівнях. Бакалаври даного профілю здійснюють аналіз фінансового стану компанії, розробляють політику збільшення доходів, мінімізації витрат та ризиків. Бакалаври з фінансів здійснюють управлінську, підприємницьку, комерційну діяльність на підприємствах усіх форм власності та сфер діяльності, у фінансових органах і страхових, банківських організаціях, на ринку цінних паперів.
Спеціаліст з фінансів проводить фінансову політику підприємства, займається фінансовим плануванням, здійснює фінансовий аналіз, досліджує фінансовий ринок та його вплив на діяльність підприємства, розробляє бізнес-план розвитку підприємства (санації, розширення підприємства та інше), відповідає за залучення інвестицій у проекти фірми, веде антикризове фінансове управління, проводить актуарні розрахунки.
Отримані знання та високий рівень кваліфікації дозволяють випускникам працювати на підприємствах, в організаціях та  установах різних форм власності в усіх галузях народного господарства (комерційних банках, податковій інспекції, страхових компаніях, аудиторських службах, консалтингових компаніях, інвестиційних, трастових, пенсійних фондах, на фондових біржах, брокерських компаніях та ін.).

 Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019