Коледж управлiння та iнформацiйних технологiй

 

Про колледж

         Коледж управління та інформаційних технологій Харківського інституту управління (у формі ТОВ) (далі – Коледж) – приватний вищий навчальний заклад І рівня акредитації (без права юридичної особи), підпорядкований Харківському інституту управління (у формі ТОВ) (далі – Інститут).

         Створений коледж у травні 2001 року. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про Коледж управління та інформаційних технологій ХІУ та Статутом Харківського інституту управління (у формі ТОВ).

Про спеціальності

         Коледж – навчальний заклад, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній (відповідно до ліцензії Департаменту науки і освіти ХОДА серiя АА № 214769) та вищій освіті за кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (відповідно до ліцензії МОН молододьспорту України серiя АВ № 585989) за спеціальностями

5.03050701 «Маркетингова  діяльність»

5.03050801 «Фінанси і кредит»

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

шляхом комплексного поєднання фундаментальної підготовки фахівців з практичним використанням найсучасніших досягнень світової науки, техніки та освіти.

         Навчання у Коледжi здійснюється на контрактній основі (тобто є платним).

         Набiр студентiв до Коледжу проводиться:

- на 1-й курс - на основi базової загальної середньої освiти (після 9 класів) з термiном навчання 2 роки i 10 мiсяцiв;

- на 2-й курс - на основi повної загальної середньої освiти (після 11 класів) з термiном навчання 1 рiк i 10 мiсяцiв.

         Зарахування у Коледж на 1-й курс проводиться (на основі базової загальної середньої освіти) за результатами вступних екзаменів (тестування) з української мови та математики.

         Зарахування у Коледж на 2-й курс (на основі повної загальної середньої освіти) проводиться за конкурсним вiдбором сертифiкатiв УЦОЯО.

         До уваги учнів 11-х класів!

Якщо за результатами 1-го етапу ЗНО Ви отримали оцінку «не склав» з української мови та літератури, скористайтесь єдиною можливістю стати студентами у поточному році.

Для чого:

  1. Здайте вступні екзамени в Коледжі на базі 9 класу з української мови та математики (завдання у вигляді тестів) і будете зараховані на 1-й курс.
  2. Через 2 роки 10 місяців отримайте диплом молодшого спеціаліста за однією з 3-х спеціальностей, який буде підставою для вступу до Інституту на 3 курс на споріднені спеціальності.

         Випускники профтехучилищ та професiональних лiцеїв, що мають повну загальну середню освiту та диплом квалiфiкованого робiтника з профiльних спецiальностей (касир квитковий, касир у банку, конторський службовець (бухгалтерiя), продавець продовольчих (непродовольчих) товарiв, контролер-касир, облiковець (бухгалтерськi данi) зараховуються на 2-ий курс Коледжу за результатами спiвбесiди (без сертифiкатiв УЦОЯО).

        Коледж є вищим навчальним закладом нового типу, який комплексно поєднує фундаментальну пiдготовку фахiвцiв з практичним використанням найсучасніших досягнень свiтової науки на пiдставi навчальних програм, якi вiдповiдають вимогам мiжнародних центрiв акредитацiї з залученням вiтчизняного, зарубiжного наукового та педагогiчного потенцiалу, державних та мiжнародних стандартiв.

         У складі Коледжу працюють висококваліфіковані викладачі-предметники. Також до викладання дисциплін залучаються науково–педагогічні працівники кафедр Інституту: к.т.н., професор Назарян М.М., к.т.н. Федоренко М.М., к.е.н. Анненкова О.В., к.е.н. Журба Л.А., к.іст.н. Галагуз С.П.

         До послуг студентiв - 2 комп`ютерних класи, бiблiотека, читальний зал з доступом до мережі INTERNET та електронної пошти, електронна біблеотека, спортивний та тренажерний зали. Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

         Пiсля закiнчення Коледжу випускники зараховуються на 3-й курс Інституту для продовження навчання за обраними спеціальностями кваліфікаційного рівня бакалавра: „Маркетинг”, „Фінанси і кредит”, „Облік і аудит”, .

         Випускники коледжу також можуть працювати на різних підприємствах міста Харкова, області і України.

Про дисципліни

         Програма підготовки молодших спеціалістів включає:

- дисципліни циклу гуманітарної підготовки: основи філософських знань, іноземна мова за професійним спрямуванням, правознавство, історія України, соціологія, українська мова за професійним спрямуванням, культурологія, фізичне виховання;

- дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: політична економія, вища математика, інформатика і комп’ютерна техніка, економіка підприємства, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, статистика, екологія, безпека життєдіяльності;

- дисципліни циклу професійної підготовки:

- за спеціальністю „Маркетингова діяльність”: маркетинг, розроблення товару, логістика, організація закупівлі та продажу, ринкові дослідження, комунікаційна діяльність, ціноутворення, електронна комерція, охорона праці, інформаційні системи і технології в маркетинговій діяльності;

- за спеціальністю „Фінанси і кредит”: банківські операції, податкова система, фінанси, гроші і кредит, бюджетна система, казначейська справа, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, страхові послуги, інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, охорона праці;

- за спеціальністю „Бухгалтерський облік”: фінансовий облік, економічний аналіз, інформаційні системи і технології в обліку, облік і звітність у бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, фінанси, гроші і кредит, основи аудиту, статистика підприємства, аудит підприємницької діяльності, охорона праці.

Заступник директора коледжу Качура Тетяна Миколаївна

Методист коледжу Пащенко Ірина Анатоліївна
 
 
 

Положення про коледж

Положення про педагогiчну раду

 

Юридична адреса Коледжу: 61013 м. Харків, вул. Шевченка, 24

Телефони для довідок:720-22-05 (адміністрація коледжу), 720-22-29 (приймальна комісія)

e-mail: khiom.kollege@ukr.net

група «Вконтакте»: https://vk.com/club71505826

 

 

 

 

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2020