Кафедра обліку і аудиту


Завідувач кафедри обліку і аудиту — Чупир Тетяна Яківна, доцент 

Про кафедру

Кафедра «Обліку і аудиту» є випусковою. Переважна більшість навчальних дисциплін для студентів спеціальності «Облік і аудит» викладається науково-педагогічним колективом кафедри. На кафедрі працюють кваліфіковані спеціалісти з бухгалтерського обліку.

До науково-педагогічного складу кафедри належать 13 осіб: 1 професор, 8 кандидатів економічних наук і доцентів, 4 ст. викладачі.

Випускова спеціальність

— рівень спеціаліст 7.03050901 «Облік і аудит»

спеціалізація: - облік і аудит податків та зборів

— рівень бакалавр 6.030509 «Облік і аудит»

спеціалізація: - організація внутрішнього аудита підприємства.


Ст. методист кафедри Щербина Ксенія Юріївна 

Кафедра «Облік і аудит» діє з 1991 року, і всі ці роки є випусковою. Вона готує спеціалістів з обліку і аудиту для м. Харкова та інших регіонів України і підготувала понад 1000 кваліфікованих спеціалістів, які адаптовані до вимог основних галузей господарства.Кафедра обліку та аудиту здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів за спеціальністю «Облік і аудит» по денній та заочній формах навчання. Тривалість підготовки фахівців залежність від рівня освіти абітурієнта. Підготовка фахівців ґрунтується на навчальних планах, які розроблені в ХІУ та затверджені Міністерством освіти і науки, спорту та мододі України. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 6.030509 напряму підготовки «Облік і аудит» (спеціалізація – організація внутрішнього аудита компанії) термін навчання 4 роки. Навчальний план складається з нормативних дисциплін та дисциплін за вибором студента. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 7.03050901 спеціальності «Облік і аудит» (спеціалізація – облік і аудит податків та зборів) термін навчання 1 рік (на базі бакалавра).

На кафедрі «Облік і аудит» розроблено повний комплект методичного забезпечення дисциплін згідно з нормативними вимогами. Викладачами кафедри розроблені навчальні посібники з гифами МОН, а саме:

Фінансова звітність підприємств. / Н.В.Чабанова, Т.Я.Чупир, Ю.А.Василенко. — Х.: Фактор, 2006.

Організація обліку. / Н.В.Чабанова, Т.Я.Чупир, В.Є.Чупир. — Х.: Фактор, 2008.

-    Аудит /Н.В.Чабанова, В.Є.Чупир. — Х.:ХІІТ, 2010.

Підготовка студентів базується на принципах фундаментальності і цілісності знань, практичної спрямованості, індивідуальності навчання, наукового і систематичного підходу.

За період навчання на рівні бакалавра студенти проходять три практики — інформаційну, галузеву та виробничу. Інформаційна та галузева відбувається у виробничих лабораторіях ХІУ і проводять їх провідні фахівці; виробнича — на підприємствах різних галузей. На рівні спеціаліста студенти проходять переддипломну практику, яка допомагає розробити та написати дипломну роботу.

Наукові напрямки

Студенти спеціальності «Облік і аудит» традиційно беруть участь у конкурсах, конференціях та олімпіадах за фаховим напрямком, наприклад, «Аудитор року» (серед студентів економічних спеціальностей вузів Харкова та регіонів України), «Все про бухгалтерський облік» (дозволяє виявити перспективних студентів та створити умови для їх подальшого професійно-творчого вдосконалення).

Студентам надається можливість освоїти Міжнародні стандарти фінансової звітності та взяти участь у навчальних програмах Професійної організації бакалаврів та аудиторів України.

Закінчивши ХІУ, спеціалісти працюють на підприємствах Харківської області та інших областей України. Кафедра «Облік і аудит» веде методичну і наукову співпрацю з аналогічними кафедрами вузів м. Харкова, з якими проводить міжвузівські семінари. Викладачі кафедр ведуть наукову роботу, за результатами якої регулярно публікують статті в наукових виданнях.


повернутись на сторінку "КАФЕДРИ"

Пошук

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

lvov.natashaescort.com
FM Group Shop | Матрасы и кровати со скидкой до 25%

© 2010-2019